Zapraszamy na warsztaty dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem psychodynamicznego rozumienia zjawisk zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieńczym oraz specyfiką pracy indywidualnej bądź grupowej w obszarach problemowych, jakie mogą pojawiać się w tych okresach rozwojowych, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań warsztatowych!

Oferta_Szkolen_PCP_V-VI.2016