Spotkanie seminaryjne Odddziału Zachodniopomorskiego PTPPd

W dniu 09.06.2018 odbyło się spotkanie  Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd  kończące coroczny cykl naszych seminariów.  Tym razem prelegentkami były zaproszone koleżanki, doświadczone terapeutki: Pani Ewa Stachowiak i Pani Barbara Kłosek –Proszke, którym to bardzo serdecznie dziękujemy za przyjazd i tak interesujące dla naszego środowiska prezentacje.

Spotkanie odbyło się według planu:

10.30-11.30 Wykład:  Jak przetrwać burzę?  – o wyzwaniach psychoterapii młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w oparciu o doświadczenia własne. Prelegent: Ewa Stachowiak

11.30-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Wykład: Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym prowadzona w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego- doświadczenia własne. Prelegent: Barbara Kłosek – Porszke

13.30-14.00 Dyskusja

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w sali restauracyjnej „Sorrento” i było niezmiernie inspirujące. Pozostawiło nas w niedosycie i zaciekawieniu w obszarze prezentowanych zagadnień. Bardzo liczymy na kontynuuję w przyszłym roku.

W imieniu Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd, Jowita Kubiak