Archiwum autora: jowita

Spotkanie seminaryjne Odddziału Zachodniopomorskiego PTPPd

W dniu 09.06.2018 odbyło się spotkanie  Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd  kończące coroczny cykl naszych seminariów.  Tym razem prelegentkami były zaproszone koleżanki, doświadczone terapeutki: Pani Ewa Stachowiak i Pani Barbara Kłosek –Proszke, którym to bardzo serdecznie dziękujemy za przyjazd i tak interesujące dla naszego środowiska prezentacje.

Spotkanie odbyło się według planu:

10.30-11.30 Wykład:  Jak przetrwać burzę?  – o wyzwaniach psychoterapii młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w oparciu o doświadczenia własne. Prelegent: Ewa Stachowiak

11.30-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Wykład: Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym prowadzona w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego- doświadczenia własne. Prelegent: Barbara Kłosek – Porszke

13.30-14.00 Dyskusja

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w sali restauracyjnej „Sorrento” i było niezmiernie inspirujące. Pozostawiło nas w niedosycie i zaciekawieniu w obszarze prezentowanych zagadnień. Bardzo liczymy na kontynuuję w przyszłym roku.

W imieniu Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd, Jowita Kubiak

 

 

 

Prezentacje przedstawicieli Oddziałów PPTPd

Drogie Koleżanki i Koledzy.

W ramach wrześniowego Sympozjum naszego Towarzystwa przewidziany będzie czas na merytoryczne wystąpienia przedstawicieli Oddziałów PTPPd. Istnieje zatem możliwość podjęcia się przygotowania merytorycznej, 45 minutowej prezentacji. Osoby chętne prosimy o przesłanie propozycji tytułu swojego wystąpienia w terminie do 22 maja 2018 do Pana Arkadiusza Siekierzyckiego na adres: [email protected]. Serdecznie zachęcamy.

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd

VIII Sympozujum PTPPd

Z przyjemnością zamieszczamy zaproszenie na VIII Sympozjum PTPPd wystosowane przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Wilka:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pragnę Was zaprosić do udziału w VIII Sympozjum PTPPd, które odbędzie się 15-16 września 2018 roku w Krakowie, w hotelu Qubus przy ulicy Nadwiślańskiej 6.

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony nieco później.

 

W planach są sobotnie i niedzielne wystąpienia przedstawicieli oddziałów naszego Towarzystwa, prezentujących swoją pracę terapeutyczną. Swój udział w tym Sympozjum potwierdził również profesor Stephan Doering psychiatra, psychoterapeuta specjalizujący się w TFP, Prezes International Society of Transference-Focused Psychotherapy, pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. Jego dwa wystąpienia mają następujące tytuły:

Mechanizmy zmiany w TFP

Diagnoza strukturalna – neurotyczny poziom organizacji osobowości vs. borderline.

 

Przy okazji Sympozjum, w niedzielę 16 września, odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Towarzystwa.

 

Koszt udziału w Sympozjum, jak zwykle wynosi jedynie kwotę za catering, czyli w tym roku 250 złotych.

 

Aby móc oszacować ilość osób i potwierdzić zamówiony catering, słuchawki do tłumaczenia symultanicznego bardzo proszę o potwierdzenie swojego udziału mailem oraz wpłatą 250 złotych maksymalnie do 15 sierpnia 2018. Pierwszeństwo mają osoby, które swoje zgłoszenie potwierdziły opłaceniem udziału w Sympozjum.

 

Mam nadzieję, że zobaczymy się w licznym gronie.

Łączę wyrazy szacunku.

 

Maciej Wilk

Prezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa

Psychoterapii Psychodynamicznej

 

Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na   spotkanie seminaryjne, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 13 kwietnia 2018r.  o godzinie 19.00.

Program spotkania:

„Wpływ refundowania psychoterapii przez NFZ na proces psychoterapii oraz setting w pracy indywidualnej prowadzonej w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego. Dylematy psychoterapeuty i rozumienie psychodynamiczne na przykładach pracy z wybranymi pacjentami.”

Prelegenci: Beata Kozińska, Urszula Kuśmierz

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

Spotkanie seminaryjne oddziału zachodniopomorskiego PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na  spotkanie seminaryjne, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 08 grudnia 2017 o godzinie 19.00.

Program spotkania:

1.  „Leczenie zaburzeń jedzenia w Oddziale Psychiatrycznym Młodzieżowym, stacjonarnym – doświadczenia własne”.   Prelegent: Marzena Mazurkiewicz

2.  Krótka relacja ze spotkania współpracowników KCP w Krakowie – aspekty teoretyczne, którą przedstawi Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd Katarzyna Żabińska- Sikorska

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

27.X. 2017 DZIEŃ OTWARTY POMORSKIEGO CENTRUM PSYCHODYNAMICZNEGO

Pomorskie Centrum Psychodynamiczne serdecznie zaprasza na spotkanie wszystkie osoby, które są zainteresowane:
-pracą socjoterapeutyczną,
-rozumieniem procesów zachodzących w grupie socjoterapeutycznej ,
-rozumieniem zjawisk zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieżowych, oraz określeniem ich na kontinuum norma-psychopatologia.
 
Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty w ramach dnia otwartego!
warsztaty dni otwarte 2017-1

SPOTKANIE INAUGURACYJNE ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na pierwsze w tym sezonie seminaryjnym spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 13 października 2017 o godzinie 19.00.

 

Program spotkania:

1. Wymiana spostrzeżeń, refleksji i wniosków z VII Konferencji PTPPd: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”.

2.  Ustalenie tematyki i terminów spotkań seminaryjnych Zachodniopomorskiego Oddziału.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na  spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 28 kwietnia 2017 w godzinach 19.00 – 21.00.

Prelegentkami będą Pani Anna Nowicka,  Pani Ewa Lebdowicz oraz Pani Beata Kozińska,  które w oparciu o własną pracę kliniczną dokanają prezentacji zatytułowanej : „Analiza różnic przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz trudności w pracy terapeutycznej z pacjentami z negatywnie rozwiązanym kompleksem Edypa oraz negatywnym kompleksem Edypa – implikacje praktyczne”.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

zaprasza na spotkanie, które odbędzie się

w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 17 marca 2017 w godzinach 19.00 – 21.00.

Program spotkania:

„Zaburzenia struktury osobowości w ujęciu psychologii ego, teori relacji z obiektem. Konsekwencje kliniczne i implikacje teoretyczne”.

Wykład wygłosi lek. med. Jeremi Kośmicki 

V-prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

Mapa miejsc psychoterapii psychodynamicznej

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy, aby do końca marca powstała mapa miejsc psychoterapii, gdzie prowadzona jest w naszym województwie psychoterapia psychodynamiczna. Jeśli Państwo chcą, aby gabinet, w którym pracujecie pojawił się na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Psychoterapii Psychodynamicznej  należy kolejno: zapoznać się z kryteriami, potem wypełnić kwestionariusz,  i albo wysłać go mailem do końca marca, do p. Arkadiusza Siekierzyckiego (([email protected]), albo przynieść na najbliższe spotkanie zachodniopomorkiego Towarzystwa PTPPD, które odbędzie się 17 marca 

Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTPPd zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamieszczonych ofert miejsc prowadzenia psychoterapii Psychodynamicznej, również brana jest pod uwagę treść oferty, jaką zamieszczacie Państwo na stronie internetowej swojego gabinetu. Standardowo weryfikacja odbywa się raz na 2 lata.

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd