Dzień Otwarty 23. X. 2016- Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DOTYCZĄCE PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. 
Wszystkich, którzy zainteresowani są:
-pracą socjoterapeutyczną,
-rozumieniem procesów zachodzących w takiej grupie, zarówno leczących jak i niekorzystnych,  
-rozumieniem zjawisk rozwojowych zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieżowych, oraz określeniem ich na kontinuum norma-psychopatologia.
 
Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty w ramach dnia otwartego!

plakat_PCP_21.X.2016_dzien otwarty