STRONA GŁÓWNA

  • Metoda pracy

O PCP

Zespół Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego w rozumieniu psychopatologii manifestowanej przez pacjenta, pracy terapeutycznej i szkoleniowej opiera się na dorobku i doświadczeniach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

OFERTA PCP

Pomorskie Centrum Psychodynamiczne oferuje konsultacje:

  • psychiatryczne
  • psychologiczne

Ambulatoryjną psychoterapię dorosłych i młodzieży:

  • indywidualną
  • grupową

Psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu TFP

Poradnictwo

Udział w superwizjach indywidualnych i grupowych

Dwuletnie szkolenie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, które jest jednocześnie pierwszym etapem w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalistycznym szkoleniu podyplomowym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej