Spotkanie seminaryjne Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

W dniu 20.01.2017 odbyło się spotkanie seminaryjne Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd.

Spotkanie rozpoczęło się szczególnym momentem przekazania medalu przyznanego ŚP. Maciejowi Wacholcowi na ręce żony, Pani Tamary Wacholc.  Maciej został uhonorowany nim jako jeden Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu jubileuszowych obchodów 10-lecia jego istnienia. Odbierając to wyróżnienie Pani Tamara Wacholc w ciepłych i pełnych wzruszenia słowach podzieliła się swoimi osobistymi refleksjami, wspominając Macieja już w ósmą rocznicę po jego odejściu. Superwizorzy, którzy mieli okazję współpracować z Maciejem zaznaczyli jak duży wkład miał On na każdym etapie jego powstawania: od pojawienia się  idei Towarzystwa, przez pisanie statutu po  propagowanie w środowisku paradygmatu psychodynamicznego jako metody leczenia i oddziaływań socjoterapeutycznych. Wielu z obecnych na spotkaniu łączyły z Maciejem ważne relacje, wspominamy go jako Przyjaciela, Nauczyciela i Superwizora.

Drugą,  merytoryczną spotkania część  zajęło wystąpienie Pani Małgorzaty Kelm zatytułowane: „Aspekty przeniesieniowe i przeciwprzeniesieniowe w relacji terapeutycznej  z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości – implikacje praktyczne”.  Prezentacja została dokonana w oparciu o własną pracę kliniczną. Wystąpienie było inspiracją do dyskusji i refleksji w obszarze prezentowanego zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w dyskusji.

Zarząd zachodniopomorskiego oddziału PTPPd