SUPERWIZJA

Prowadzone przez psychoteraputów Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego superwizje indywidualne i grupowe są adresowane do praktykujących terapeutów pracujących w konwencji psychodynamicznej.

Grupy Balinta są przeznaczone dla osób i zespołów zajmujących się pomaganiem, wspieraniem, edukacją i terapią. Grupy wsparcia w relacji zawodowej to obszar aktywności wzorowany na seminariach Balintowskich, których tradycja tkwi korzeniami w latach pięćdziesiątych. Amerykański psychoanalityk węgierskiego pochodzenia Michael Balint dedykował ten sposób pracy lekarzom rodzinnym.

W chwili obecnej formułę tę implementuje się na każde poczynania zawodowe, w których relacja interpersonalna wydaje się być kluczowa, wypełnia szeroko rozumiane kryterium związku, posiada swoją historię i dynamikę. Praca odbywa się w 8 – 10 osobowych, zamkniętych grupach, których członkowie koncentrują się na aspektach relacyjnych wniesionych przez jednego z uczestników.

Grupa nie realizuje zadań doradczych w obszarze merytorycznym, zajmuje się rozumieniem tego co pomieszcza się w obszarze relacji.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału w superwizjach indywidualnych i grupowych.

Dodaj komentarz