Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na  spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 28 kwietnia 2017 w godzinach 19.00 – 21.00.

Prelegentkami będą Pani Anna Nowicka,  Pani Ewa Lebdowicz oraz Pani Beata Kozińska,  które w oparciu o własną pracę kliniczną dokanają prezentacji zatytułowanej : „Analiza różnic przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz trudności w pracy terapeutycznej z pacjentami z negatywnie rozwiązanym kompleksem Edypa oraz negatywnym kompleksem Edypa – implikacje praktyczne”.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD