Spotkanie seminaryjne w dniu 20 maja 2016

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 20 maja 2016 w godzinach 19.00 – 21.00. Tematyka spotkania seminaryjnego będą rozważania w obrębie rozwiązań perwersyjnych. Wprowadzenia do problematyki perwersji i perwersyjności dokonają Agnieszka Kuca oraz Sławomir Ertmański.

W drugiej części spotkania V-ce Prezes PTPPd Pan Jeremi Kośmicki podzieli się refleksjami dotyczącymi sympozjum PTPPd z dnia 17.04.2016.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD