Archiwum kategorii: Aktualności

NABÓR DO STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PSYCHODYNAMICZNEGO STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY 2016/2018. POSIADAMY JESZCZE WOLNE WOLNE MIEJSCA. DWULETNIE STUDIUM PRZYGOTOWUJE DO PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ORAZ WPROWADZA W ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII. UMOŻLIWIA UZYSKANIE CERTYFIKATÓW ZAWODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO: SOCJOTERAPEUTY I TRENERA.

Organizatorem zajęć jest  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.Zespół PCP współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Szczecinie

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Szczecinie proszone są o kontakt: Jeremi Kośmicki, tel. 606 10 60 00

Więcej o szkoleniu w zakładce Studium Socjoterapii

plakat Studium 2015-2017 Szczecina-1

Dzień Otwarty 23. X. 2016- Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DOTYCZĄCE PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. 
Wszystkich, którzy zainteresowani są:
-pracą socjoterapeutyczną,
-rozumieniem procesów zachodzących w takiej grupie, zarówno leczących jak i niekorzystnych,  
-rozumieniem zjawisk rozwojowych zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieżowych, oraz określeniem ich na kontinuum norma-psychopatologia.
 
Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty w ramach dnia otwartego!

plakat_PCP_21.X.2016_dzien otwarty

Apel o pomoc dla Marzeny Piechowskiej

Drogie Koleżanki, Koledzy
 U naszej koleżanki, członkini PTPPd, Marzeny Piechowskiej zdiagnozowano zaawansowaną ostrą białaczkę limfoblastyczną T -komórkową z guzem na śródpiersiu (chłoniak limfoblastyczny). Obecnie znajduje się w szpitalu, gdzie leczona jest agresywną chemioterapią. Lekarze oraz Komisja do Spraw Przeszczepów Szpiku zdecydowała, że przeszczep u Marzeny będzie bezwzględnie konieczny, który to w świetle najnowszych badań pobierany jest nieinwazyjnie z krwi obwodowej. Dlatego też zwracamy się z prośbą w jej i naszym imieniu o zgłaszanie się do fundacji DKMS, w celu potencjalnej rejestracji do bazy danych. Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie fundacji. Każde zgłoszenie ratuje nadzieje naszej koleżanki.

Spotkanie seminaryjne w dniu 20 maja 2016

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 20 maja 2016 w godzinach 19.00 – 21.00. Tematyka spotkania seminaryjnego będą rozważania w obrębie rozwiązań perwersyjnych. Wprowadzenia do problematyki perwersji i perwersyjności dokonają Agnieszka Kuca oraz Sławomir Ertmański.

W drugiej części spotkania V-ce Prezes PTPPd Pan Jeremi Kośmicki podzieli się refleksjami dotyczącymi sympozjum PTPPd z dnia 17.04.2016.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

 

Zapraszamy na warsztaty dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem psychodynamicznego rozumienia zjawisk zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieńczym oraz specyfiką pracy indywidualnej bądź grupowej w obszarach problemowych, jakie mogą pojawiać się w tych okresach rozwojowych, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań warsztatowych!

Oferta_Szkolen_PCP_V-VI.2016

Bezpłatne warsztaty w dniu 29.04.2016. Zapraszamy.

Wszystkich, którzy są zaciekawieni rozwojem zawodowym w obszarze pracy socjoterapeutycznej  z dziećmi i młodzieżą bądź stosowaniem psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych – serdecznie zapraszamy!

Zapisy telefoniczne u pani Agnieszki Kuca: 506 951754

Warsztat_free_PCP

Spotkanie grupy seminaryjnej.

Dnia 1.04.2016  o godz. 18.00 przy ul. Żupańskiego 16/1 w Szczecinie odbyło się spotkanie grupy seminaryjnej, która w tym roku poświecona jest zaburzeniom nerwicowym. Zajmowaliśmy się rozumieniem, różnicowaniem i przejawami dysocjacji rozumiejąc ją jako złożoną obronę konfliktowo-deficytową. Dyskusja toczyła się w oparciu o teorię i przykłady z własnej praktyki leczenia ilustrujące powyższe zagadnienie. Moderatorem spotkania była Jowita Kubiak.

Lista członków zachodniopomorskiego oddziału PTPPd

W związku z tworzącą się stroną internetową naszego, zachodniopomorskiego oddziału PTPPd, zwracamy się do osób, które chciałyby figurować na niej i które są oczywiście członkami PTPPd, aby przesłały na adres jowita@psychoterapiaszczecin.pl taką deklarację. Lista członków oddziału będzie zawierała takie informacje jak: imię i nazwisko oraz adres email. Waunkiem fugurowania na takiej liście są opłacone bieżące składki.

Zaproszenie do współpracy

Do członków i sympatyków zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Drogie Koleżanki i Koledzy zwracam się do Państwa z prośbą.
Stanowimy duże i prężne środowisko, które stanowi dla nas oparcie merytoryczne i emocjonalne. Przyszedł czas na to, aby się tym podzielić.
Z Państwa pomocą chcielibyśmy wytypować jedną świetlicę środowiskową lub placówkę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w celu otoczenia jej opieką merytoryczną i rzeczową, oczywiście w niekomercyjnym wymiarze. Ponieważ pracują Państwo często w takich miejscach, również w ramach wolontariatu, Państwa wiedza i doświadczenie pozwoli uczynić naszą inicjatywę skuteczną i celową.

Zwracam się do Państwa o zgłaszanie placówek zainteresowanych współpracą z nami. Kolejnym krokiem będzie zbiórka darów w wyznaczonym terminie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny do władz oddziału zachodniopomorskiego PTPPd.

Gorąco liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie, w imieniu władz

Katarzyna Żabińska-Sikorska,
prezes zachodniopomorskiego oddziału PTPPd.

VI KONFERENCJA PTPPD (12-13.09.2015)

W dniach 12 i 13 września 2015 roku w Krakowie odbyła się VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Miała ona historyczny wymiar, a mianowicie mieliśmy zaszczyt gościć prof. Otto Kernberga, postać szczególną, uczonego, badacza i praktyka klinicystę zarazem, którego wkład w zakresie patioetiogenezy jak i leczenia zaburzeń narcystycznych jest nie do przecenienia. Na podkreślenie zasługują również słowa prof. Franka Yoemansa towarzyszącemu znamienitemu gościowi, który podkreślał, iż techniki i założenia teoretyczne TFP są szeroko znane wśród terapeutów zrzeszonych w PTPPd, co jest mu wiadome już z wcześniejszej wizyty w naszym kraju.

wiecej