Spotkanie grupy seminaryjnej.

Dnia 1.04.2016  o godz. 18.00 przy ul. Żupańskiego 16/1 w Szczecinie odbyło się spotkanie grupy seminaryjnej, która w tym roku poświecona jest zaburzeniom nerwicowym. Zajmowaliśmy się rozumieniem, różnicowaniem i przejawami dysocjacji rozumiejąc ją jako złożoną obronę konfliktowo-deficytową. Dyskusja toczyła się w oparciu o teorię i przykłady z własnej praktyki leczenia ilustrujące powyższe zagadnienie. Moderatorem spotkania była Jowita Kubiak.