Lista członków zachodniopomorskiego oddziału PTPPd

W związku z tworzącą się stroną internetową naszego, zachodniopomorskiego oddziału PTPPd, zwracamy się do osób, które chciałyby figurować na niej i które są oczywiście członkami PTPPd, aby przesłały na adres jowita@psychoterapiaszczecin.pl taką deklarację. Lista członków oddziału będzie zawierała takie informacje jak: imię i nazwisko oraz adres email. Waunkiem fugurowania na takiej liście są opłacone bieżące składki.