Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jak i Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej są autorskimi szkoleniami zespołu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.

PCP reprezentując Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w woj. zachodniopomorskim współuczestniczy w organizacji i przeprowadzeniu poniższych szkoleń. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem szkoleniowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne .

W Szczecinie przeprowadzane są zajęcia zarówno ETAPU WSTĘPNEGO jak i ZAAWANSOWANEGO Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży


Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Opis szkolenia

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie:

  • psychologów,
  • pedagogów,
  • wychowawców,
  • nauczycieli,
  • socjoterapeutów,
  • pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej,
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Etap wstępny

Zajęcia ETAPU WSTĘPNEGO realizują Ośrodki, które uzyskały akredytację Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, między innymi Szczecin.

Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia.

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Ścieżka edukacji Psychodynamicznego Studium Socjoterapii

* ETAP WSTĘPNY

I rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

* ETAP ZAAWANSOWANY

Psychodynamicznego Studium rozpoczyna się od Intensywnego Treningu Wakacyjnego (I)

Wakacje: Intensywny Trening Wakacyjny (I)

II rok

Pscychodymaniczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (II rok)

Wakacje: Intensywny Trening Wakacyjny (II)

Po zakończeniu Studium, możesz kontynować kształcenie od 2. roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.