o-pcp

OFERTA PSYCHOTERAPII DLA DOROSŁYCH

Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.
Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:
-zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
-dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
-innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
-problemów seksualnych (np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia),
-zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
-zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
-problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
-zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).
Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:
– trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
– braku satysfakcji z życia,
– niskiego poczucia własnej wartości,
– trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi.

Formę psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta.
O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 – 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych.

OFERTA PSYCHOTERAPII DLA MŁODZIEŻY

Dorastanie jako start w samodzielne życie osobiste i społeczne jest okresem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. Można odnaleźć wiele zaskakujących opisów przekształceń całej struktury życia młodego człowieka, jakie dokonują się podczas okresu dorastania. Są to między innymi: zaburzenia równowagi psychicznej, zmiany w zakresie systemu ideałów i wartości, procesu kształtowania się własnej tożsamości oraz zmiany struktury relacji z rodzicami i otoczeniem.
Obecność niezrozumiałych i nie dających się ze sobą pogodzić sprzeczności w życiu psychicznym młodego człowieka jest charakterystyczna dla tego okresu rozwojowego.
Poszukiwanie własnej tożsamości w okresie dorastania związane może być z narastającymi w tym wieku problemami psychicznymi, dlatego też często odbywa się ono chaotycznie, metodą prób i błędów, nie zawsze w sposób uświadomiony. Jest to czas, w którym młody człowiek poszukuje wyjścia z chaosu przeżyć i działań, zastanawia się nad sensem własnego istnienia i istnienia człowieka w ogóle. Jest to okres nasilonych konfliktów z rodzicami, czas wewnętrznego rozdarcia. Proces ciągłych zmian i przeobrażeń, które następują na poziomie fizjologicznym, którego efektem jest osiągnięcie dojrzałości seksualnej oraz zakończenie rozwoju fizycznego. Następują one również w sferze psychicznej, w obrazie własnej osoby i postrzegania rzeczywistości.
Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanych psychoterapeutów.
Nasza oferta obejmuje pracę z problematyką typu:
zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne),
poczucie rutyny i nudy,
trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
depresje,
moczenie nocne,
zaburzenia nerwicowe,
obniżony nastrój i negatywizm,
myśli i próby samobójcze,
zburzenia psychosomatyczne,
natręctwa,
zaburzenia jedzenia,
trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).