Archiwum kategorii: Aktualności

Spotkanie seminaryjne oddziału zachodniopomorskiego PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na  spotkanie seminaryjne, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 08 grudnia 2017 o godzinie 19.00.

Program spotkania:

1.  „Leczenie zaburzeń jedzenia w Oddziale Psychiatrycznym Młodzieżowym, stacjonarnym – doświadczenia własne”.   Prelegent: Marzena Mazurkiewicz

2.  Krótka relacja ze spotkania współpracowników KCP w Krakowie – aspekty teoretyczne, którą przedstawi Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd Katarzyna Żabińska- Sikorska

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

27.X. 2017 DZIEŃ OTWARTY POMORSKIEGO CENTRUM PSYCHODYNAMICZNEGO

Pomorskie Centrum Psychodynamiczne serdecznie zaprasza na spotkanie wszystkie osoby, które są zainteresowane:
-pracą socjoterapeutyczną,
-rozumieniem procesów zachodzących w grupie socjoterapeutycznej ,
-rozumieniem zjawisk zachodzących w wieku dziecięcym i młodzieżowych, oraz określeniem ich na kontinuum norma-psychopatologia.
 
Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty w ramach dnia otwartego!
warsztaty dni otwarte 2017-1

SPOTKANIE INAUGURACYJNE ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na pierwsze w tym sezonie seminaryjnym spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 13 października 2017 o godzinie 19.00.

 

Program spotkania:

1. Wymiana spostrzeżeń, refleksji i wniosków z VII Konferencji PTPPd: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”.

2.  Ustalenie tematyki i terminów spotkań seminaryjnych Zachodniopomorskiego Oddziału.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zachodniopomorski Oddział PTPPd zaprasza na  spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 28 kwietnia 2017 w godzinach 19.00 – 21.00.

Prelegentkami będą Pani Anna Nowicka,  Pani Ewa Lebdowicz oraz Pani Beata Kozińska,  które w oparciu o własną pracę kliniczną dokanają prezentacji zatytułowanej : „Analiza różnic przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz trudności w pracy terapeutycznej z pacjentami z negatywnie rozwiązanym kompleksem Edypa oraz negatywnym kompleksem Edypa – implikacje praktyczne”.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

 

Spotkanie Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

zaprasza na spotkanie, które odbędzie się

w Szczecinie przy ul. Żupańskiego 16/1 w dniu 17 marca 2017 w godzinach 19.00 – 21.00.

Program spotkania:

„Zaburzenia struktury osobowości w ujęciu psychologii ego, teori relacji z obiektem. Konsekwencje kliniczne i implikacje teoretyczne”.

Wykład wygłosi lek. med. Jeremi Kośmicki 

V-prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPD

Mapa miejsc psychoterapii psychodynamicznej

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy, aby do końca marca powstała mapa miejsc psychoterapii, gdzie prowadzona jest w naszym województwie psychoterapia psychodynamiczna. Jeśli Państwo chcą, aby gabinet, w którym pracujecie pojawił się na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Psychoterapii Psychodynamicznej  należy kolejno: zapoznać się z kryteriami, potem wypełnić kwestionariusz,  i albo wysłać go mailem do końca marca, do p. Arkadiusza Siekierzyckiego ((binos@wp.pl), albo przynieść na najbliższe spotkanie zachodniopomorkiego Towarzystwa PTPPD, które odbędzie się 17 marca 

Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTPPd zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamieszczonych ofert miejsc prowadzenia psychoterapii Psychodynamicznej, również brana jest pod uwagę treść oferty, jaką zamieszczacie Państwo na stronie internetowej swojego gabinetu. Standardowo weryfikacja odbywa się raz na 2 lata.

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd

Spotkanie seminaryjne Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

W dniu 20.01.2017 odbyło się spotkanie seminaryjne Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd.

Spotkanie rozpoczęło się szczególnym momentem przekazania medalu przyznanego ŚP. Maciejowi Wacholcowi na ręce żony, Pani Tamary Wacholc.  Maciej został uhonorowany nim jako jeden Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu jubileuszowych obchodów 10-lecia jego istnienia. Odbierając to wyróżnienie Pani Tamara Wacholc w ciepłych i pełnych wzruszenia słowach podzieliła się swoimi osobistymi refleksjami, wspominając Macieja już w ósmą rocznicę po jego odejściu. Superwizorzy, którzy mieli okazję współpracować z Maciejem zaznaczyli jak duży wkład miał On na każdym etapie jego powstawania: od pojawienia się  idei Towarzystwa, przez pisanie statutu po  propagowanie w środowisku paradygmatu psychodynamicznego jako metody leczenia i oddziaływań socjoterapeutycznych. Wielu z obecnych na spotkaniu łączyły z Maciejem ważne relacje, wspominamy go jako Przyjaciela, Nauczyciela i Superwizora.

Drugą,  merytoryczną spotkania część  zajęło wystąpienie Pani Małgorzaty Kelm zatytułowane: „Aspekty przeniesieniowe i przeciwprzeniesieniowe w relacji terapeutycznej  z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości – implikacje praktyczne”.  Prezentacja została dokonana w oparciu o własną pracę kliniczną. Wystąpienie było inspiracją do dyskusji i refleksji w obszarze prezentowanego zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w dyskusji.

Zarząd zachodniopomorskiego oddziału PTPPd

Jubileusz X- lecia PTPPd

W dniu 12.11.2016 odbyło się jubileuszowe spotkanie PTPPd, na którym świętowaliśmy 10 lat istnienia Towarzystwa. Była to okazja do podsumowań oraz zarysowania perspektyw i wyzwań przed jakimi jako środowisko stajemy, co ukazali w swoich wystąpieniach Prezes Zarządu Głównego Maciej Wilk oraz Przewodniczący Rady Programowej Janusz Kitrasiewicz. Honorowymi Członkami Towarzystwa zostali członkowie zalozyciele, nasi mentorzy Pani Magdalena Nałęcz-Nieniewska i Pan dr Piotr Drozdowski.

Nie zabrakło też szczecińskich akcentów. Mieliśmy okazję uczestniczyć we wzruszających chwilach, gdy superwizorzy: Katarzyna Żabińska- Sikorska oraz Jeremi Kośmicki zostali uhonorowani jubileuszowymi medalami jako Członkowie Założyciele Towarzystwa.

Jubileusz był sytuacją w której wyraźniej doświadczaliśmy oparcia w środowisku, w którym definiujemy się jako psychoterapeuci psychodynamiczni. Zapraszamy zatem wszystkich członków szczecińskiego oddziału, do aktywnego udziału w spotkaniach, abyśmy tutaj, lokalnie tworzyli zaangażowane, silne merytorycznie środowisko terapeutów psychodynamicznych.

W imieniu zarządu oddziału zachodniopomorskiego , Jowita Kubiak

Spotkanie inauguracyjne oddziału PTPPd

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie  oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w roku akademickim 2016/2017.

10lecie naszego Towarzystwa jest wyjątkową okazją do podsumowania dotychczasowej  działalności i zapoznania się z jego historią.

Na spotkaniu prelegentami i gospodarzem będą Członkowie Założyciele Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: V-ce Prezes Zarządu Głównego Jeremi Kośmicki oraz Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd Katarzyna Żabińska-Sikorska.

W ramach spotkania przedstawiona zostanie krótka historia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej; omówione będą kryteria i zasady dotyczące działalności gabinetowej naszych członków w oparciu o ustalenia Zarządu Głównego PTPPD; a także przyszłe plany naszego oddziału w oparciu o cele statutowe Towarzystwa oraz terminarz i tematyka przyszłych spotkań.

Członkowie naszego Towarzystwa, zainteresowani umieszczeniem ich działalności na stronie internetowej oddziału zachodniopomorskiego PTPPd proszeni są o wypełnienie ankiet. Spotkanie poprowadzi nowy członek zarządu Jowita Kubiak.

 

Zebranie odbędzie się 28 października 2016 o godz.20.00 przy ul. Żupańskiego 16/1 w Szczecinie.

 

NABÓR DO STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PSYCHODYNAMICZNEGO STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY 2016/2018. POSIADAMY JESZCZE WOLNE WOLNE MIEJSCA. DWULETNIE STUDIUM PRZYGOTOWUJE DO PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ORAZ WPROWADZA W ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII. UMOŻLIWIA UZYSKANIE CERTYFIKATÓW ZAWODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO: SOCJOTERAPEUTY I TRENERA.

Organizatorem zajęć jest  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.Zespół PCP współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Szczecinie

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Szczecinie proszone są o kontakt: Jeremi Kośmicki, tel. 606 10 60 00

Więcej o szkoleniu w zakładce Studium Socjoterapii

plakat Studium 2015-2017 Szczecina-1