SPOTKANIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTPPD 3.X.2014

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów, członków PTPPd na inauguracyjne spotkanie, po przerwie wakacyjnej, które odbędzie się 3-go października o godzinie 18.00, ul. Żupańskiego 16/1. W trakcie spotkania ustalimy plany naszej działalności na rok 2014/2015. Przestawione zostanie również sprawozdanie z VI-go Sympozjum PTPPd, które odbyło się we wrześniu, w Krakowie.