Prezentacje przedstawicieli Oddziałów PPTPd

Drogie Koleżanki i Koledzy.

W ramach wrześniowego Sympozjum naszego Towarzystwa przewidziany będzie czas na merytoryczne wystąpienia przedstawicieli Oddziałów PTPPd. Istnieje zatem możliwość podjęcia się przygotowania merytorycznej, 45 minutowej prezentacji. Osoby chętne prosimy o przesłanie propozycji tytułu swojego wystąpienia w terminie do 22 maja 2018 do Pana Arkadiusza Siekierzyckiego na adres: binos@wp.pl. Serdecznie zachęcamy.

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd