NABÓR DO PSYCHODYNAMICZNEGO STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

Trwa rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2019/2022. Posiadamy jeszcze wolne wolne miejsca. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej oraz wprowadza w zagadnienia psychoterapii. Umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.


Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Zespół PCP współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Szczecinie

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Szczecinie proszone są o kontakt: Jeremi Kośmicki, tel. 606 10 60 00

Więcej o szkoleniu w zakładce Psychodynamiczne Studium Socjoterapii

plakat Studium 2015-2017 Szczecina-1